AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

Zasady oceniania INF.03-01-22.01-SG

Arkusz INF.03-01-22.01-SG

Zasady oceniania INF.03-01-21.06-SG

Arkusz INF.03-01-21.06-SG

ZADANIE NR: 36

Oto przykład paragrafu który poza ramką ma kolor grubości 10 px


Obraz przedstawia formatowanie CSS paragrafu. Aby otrzymać czerwony kolor poza obramowaniem, tak jak przedstawiono na obrazie, należy zdefiniować własność

 1. border
 2. backgroud
 3. padding
 4. outline

ZADANIE NR: 8

Które typy danych w języku C++ reprezentują liczby rzeczywiste?
 1. Double, bool
 2. Double, short
 3. Float, double
 4. Float, long

ZADANIE NR: 33

W algorytmie jeden z bloków ma wpisaną akcję „Wypisz liczbę”. Który z kształtów może przyjąć tę akcję?
 1. Kształt 1.
 2. Kształt 2.
 3. Kształt 3.
 4. Kształt 4.

ZADANIE NR: 22

Kolorem o barwie czerwonej jest
 1. #00EE00
 2. #0000EE
 3. #EE0000
 4. #00EEEE

ZADANIE NR: 4

CREATE USER 'anna'@'localhost' IDENTIFIED BY '54RTu8';
W języku SQL wydano kwerendę, niestety jej wykonanie nie powiodło się i wystąpił błąd: #1396 - Operation CREATE USER failed for 'anna'@'localhost'. Powodem takiego zachowania bazy danych może być

 1. zbyt słabe hasło dla konta anna.
 2. nieprawidłowa składnia polecenia CREATE USER.
 3. nieznane polecenie CREATE USER.
 4. istnienie użytkownika anna w bazie.

ZADANIE NR: 1

Według normy PN-EN 12464, minimalna wartość natężenia światła na stanowisku z komputerem wynosi
 1. 300 lx
 2. 500 lx
 3. 700 lx
 4. 1000 lx