AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

ZADANIE NR: 36

Oto przykład paragrafu który poza ramką ma kolor grubości 10 px


Obraz przedstawia formatowanie CSS paragrafu. Aby otrzymać czerwony kolor poza obramowaniem, tak jak przedstawiono na obrazie, należy zdefiniować własność

 1. border
 2. backgroud
 3. padding
 4. outline

ZADANIE NR: 8

Które typy danych w języku C++ reprezentują liczby rzeczywiste?
 1. Double, bool
 2. Double, short
 3. Float, double
 4. Float, long

ZADANIE NR: 33

W algorytmie jeden z bloków ma wpisaną akcję „Wypisz liczbę”. Który z kształtów może przyjąć tę akcję?
 1. Kształt 1.
 2. Kształt 2.
 3. Kształt 3.
 4. Kształt 4.

ZADANIE NR: 22

Kolorem o barwie czerwonej jest
 1. #00EE00
 2. #0000EE
 3. #EE0000
 4. #00EEEE

ZADANIE NR: 4

CREATE USER 'anna'@'localhost' IDENTIFIED BY '54RTu8';
W języku SQL wydano kwerendę, niestety jej wykonanie nie powiodło się i wystąpił błąd: #1396 - Operation CREATE USER failed for 'anna'@'localhost'. Powodem takiego zachowania bazy danych może być

 1. zbyt słabe hasło dla konta anna.
 2. nieprawidłowa składnia polecenia CREATE USER.
 3. nieznane polecenie CREATE USER.
 4. istnienie użytkownika anna w bazie.

ZADANIE NR: 1

Według normy PN-EN 12464, minimalna wartość natężenia światła na stanowisku z komputerem wynosi
 1. 300 lx
 2. 500 lx
 3. 700 lx
 4. 1000 lx

ZADANIE NR: 2

Zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnychsą zawarte w
 1. standardach IEEE.
 2. dokumentach RFC.
 3. wytycznych WCAG.
 4. rekomendacjach W3C.

ZADANIE NR: 3

Atak siłowy na witrynę internetową,polegającyna ciągłym wprowadzaniu każdej możliwej kombinacji znaków do pola edycyjnego użytkownika i hasła,nosi nazwę
 1. dDoS
 2. phishing
 3. brute-force
 4. PHP injection

ZADANIE NR: 4

W języku HTML 5 do definiowania elementów grafiki wektorowej służy znacznik
 1. <svg>
 2. <img>
 3. <source>
 4. <picture>

ZADANIE NR: 5

Który znacznik w HTML definiuje akapit?
 1. <a>
 2. <p>
 3. <h1>
 4. <div>