Posty

O blogu

Nie odbył się jeszcze żaden egzamin z Kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  - zawodów Technik informatyk i Technik programista (Formuła 2019).
Korzystamy z bloga EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.09. znajdującego się pod adresem:
https://egzamin-ee09.blogspot.com/ - blog o Kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych - zawodu Technik informatyk (Formuła 2017) oraz bloga EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.14. znajdującego się pod adresem:
https://egzamin-e14.blogspot.com/ - blog o Kwalifikacji E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - zawodu Technik informatyk (Formuła 2012). Zadania egzaminacyjne będą podzielone, zgodnie z podstawą programową, na działy: Projektowanie stron internetowychProjektowanie i administrowanie bazami danychProgramowanie aplikacji internetowychInformator:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informato…