AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

Wstecz
O egzaminie praktycznym

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji INF.03 polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego efektem są pliki z rozwiązaniem zapisane na płycie  (model dk – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera) i trwa 150 minut.

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 2021-2023:

Uwagi:
  • Zadania praktyczne nie będą jawne.