AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

Wstecz
O egzaminie pisemnym

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.

Zdający zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań). 

Zdający może udzielać odpowiedzi w dowolnej kolejności

 
Do każdego zadania zdający może powrócić i zmienić wskazanie

Szczegóły w Informatorze CKE:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_programista.pdf