AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

Wstecz
O blogu

MiniRepetytorium

E.14 → EE.09 → INF.03

PoradnikMetodyczny

Blog EGZAMIN Z KWALIFIKACJI INF.03. zawiera wszystkie dostępne w Internecie informacje i zasoby na temat egzaminu z Kwalifikacji INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Jest kontynuacją blogów:

Witryna została utworzona w usłudze Blogger, w motywie Podróże.

Sekcja lewa

Linki do zadań z egzaminów praktycznych (w tym załączniki - pliki graficzne i kody baz) i zasad oceniania podzielone na sesje.
Linki do MiniRepetytorium z praktyki.

Sekcja prawa

Informacje o egzaminie pisemnym.
Linki do zadań z egzaminów pisemnych podzielone, na
    • Projektowanie stron internetowych
    • Projektowanie i administrowanie bazami danych
    • Programowanie aplikacji internetowych
    • Inne (BHP, Język obcy zawodowy, Podstawy informatyki, Organizacja małych zespołów, Kompetencje personalne i społeczne)
  • sesje egzaminacyjne (+ linki do kluczy odpowiedzi)
  • sprawdziany (różne)
z wykorzystaniem etykiet.

Linki do MiniRepetytorium z teorii.

Szczegóły w: