AUTONOMICZNY SYSTEM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN - LISTA ZADAŃ

Szukaj na tym blogu

Wstecz
O egzaminie

Egzamin z Kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych składa się z części pisemnej i praktycznej.

Wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według wzoru:

W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr,

Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego (minimum 50%),

Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego (minimum 75%)

  • egzamin jest obowiązkowy
  • ocena z egzaminu będzie uwzględniana przy rekrutacji na wyższe uczelnie

Informacje dostępne są w informatorze CKE, standardach wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych  CKE (ogólnych i szczegółowych) oraz podstawach programowych MEN.

Informator CKE:

Uwagi:
  • Zadania i klucze z egzaminu pisemnego nie będą publikowane.